Gebruiksvriendelijkheid door webstandaarden?

Het internet bestaat nu wat langer en mensen hebben steeds meer online ervaring. Hoe zit het dan met de gebruiksvriendlijkheid van websites en de verwachtingspatronen van mensen? SURL(1) deed een onderzoek om dit uit te vinden.

Kun je je het nog herinneren, zoveel jaar geleden? In de begintijd van het internet was het sleutelwoord nog “surfen”. Een beetje rondhangen op het net, van website naar website. Vrij willekeurig misschien. Helemaal in het begin was het zelfs mogelijk het hele internet in een middagje surfen te bekijken. Dat zou voor mij in elk geval een hoop tijd besparen.

Maar die tijd is wel voorbij. Ik denk dat het voor de meeste mensen steeds doelgerichter gaat. Je bent op zoek naar iets. Je wilt iets kopen, een vlucht boeken, kijken welke films draaien, de laatste fileinformatie opzoeken. Hoe sneller hoe beter. Alles wat je in de weg staat en vertraagd is vervelend.

Hoe snel reik jij naar de back-button?

Waarschijnlijk zeg ik niks raars als ik beweer dat de gebruiksvriendelijkheid van een website voor de meeste mensen een belangrijk punt is. Zo niet het meest belangrijk.

Onderzoek naar verwachtingspatronen

Er werd in het onderzoek aan studenten gevraagd waar zij bepaalde elementen van een website verwachtten. Het ging om de onderdelen “over ons’, ‘zoekfunctie’, interne links’ en ‘home link’. Voor een uitleg van de methodiek verwijs ik naar de site van SURL.

De resultaten waren duidelijk:

  • De home link werd door 44% van de mensen in de linker bovenhoek geplaatst.
  • Interne links werden door 60% van de mensen aan de linkerkant verwacht.
  • De zoekfunctie werd meestal in de rechter bovenhoek geplaatst.
  • Advertenties werden in het midden aan de bovenkant gezet en aan de rechterkant.
  • Tot slot werd de ‘over ons’ link onderaan verwacht, in het midden of links.

Ieder die dit leest en denkt “geen bijzonder interessante resultaten” bevestigt denk ik deze conventies. Duidelijk is dat er grote overeenstemming is tussen de mensen over wat waar te vinden is of zou moeten zijn.

Consequenties

Het is natuurlijk de kip en het ei verhaal: mensen verwachten dat elementen op bepaalde plaatsen van een website staan omdat dat nu eenmaal vaak zo is. Omgekeerd houden website bouwers er rekening mee dat gebruikers die verwachtingen hebben.

Mijn conclusie is in elk geval dat het bij het bouwen van een gebruiksvriendelijke website dit soort onderzoeksgegevens een goed uitgangspunt vormen. Zeker als bijvoorbeeld informatieverstrekking een belangrijk doel van een website is.

Tegelijkertijd is het ook leuk de spanning op te zoeken door die conventies in bepaalde mate los te laten. Zoeken naar andere wegen, speelsheid en creativiteit. De vraag is dan alleen hoe ver te gaan.

(1) via netlash