Microformats

Microformats zijn kleine stukjes code die het makkelijker moeten maken om bepaalde gegevens op websites leesbaar en uitwisselbaar te maken. Voor mens en machine. Denk aan contactgegevens op een website. Of de gegevens in een kalender. Gegevens die je – vaak – makkelijk uitwissselbaar wilt maken.

Alhoewel ze op dit moment nog niet veel gebruikt worden, zal dat in de toekomst zeker veranderen.

Naarvoren heeft recent een artikel over Microformats gepubliceerd. Verder is hier nog een lijst met zo’n 100 informatiebronnen over microformats te vinden. Tot slot is er nog de website van microformats zelf, microformats.org.