Belgische websites niet toegankelijk

Hoe toegankelijk zijn websites? Niet zo toegankelijk, in elk geval niet in België, als je naar de resultaten kijkt van een onderzoek naar de toegankelijkheid van Belgische websites dat AnySurfer en de Katholieke Hogeschool Kempen uitvoerden.

Voor mensen met een functiebeperking moet de opmars van het internet niet de zoveelste drempel zijn die zij moeten overwinnen. Integendeel: digitale informatie is van nature toegankelijker dan gedrukte of gesproken informatie. Het internet bezit hierdoor het potentieel om het communicatie- en informatiemedium bij uitstek te worden voor wie blind of slechtziend is, een motorische beperking heeft of om een andere reden een aangepaste computer gebruikt. Dit potentieel komt echter pas tot zijn recht als een website gebouwd is met aandacht voor een aantal toegankelijkheidsrichtlijnen.

Ze bekeken 228 websites op 14 criteria die van belang zijn voor de toegankelijkheid van een website. Resultaat: 96% van de onderzochte sites voldeed niet aan het minimum: 11 van de 14 controlepunten. De belangrijkste conclusies:

  • Geslaagd: 4% (aan minstens 11 van de 14 controlepunten is voldaan)
  • Niet geslaagd: 96% (aan minder dan 11 van de 14 controlepunten is voldaan)
  • Gemiddeld slagen de onderzochte websites niet op de helft van de 14 controlepunten

Zoals Bart schrijft op het weblog van Netlash, zou het leuk zijn te weten welke websites onderzocht zijn en hoe ze exact scoorden. Want niet voldoen aan een bepaald criteria lijkt misschien helder, maar in werkelijkheid gaat het om een grijs gebied tussen totaal wel en niet toegankelijk zijn van een website. Een webpagina waarbij de alternatieve tekst van een enkel (illustratief) plaatje ontbreekt is heel wat toegankelijker dan een pagina bestaande uit slechts plaatjes waarbij alle alternatieve tekst ontbreekt.

Of het aanwezig zijn van een enkele flash banner zonder alternatieve tekst. Dat is in mijn ogen nauwelijks een drempel op toegankelijkheidsgebied, maar kan in een simpel ja/nee scoresysteem wellicht al snel een negatieve score opleveren.

Maar, deze kanttekeningen daargelaten, is de gemiddelde score zo slecht dat de conclusies waarschijnlijk wel blijven staan. Genoeg werk te doen dus.