Toegankelijkheid websites verplicht in Europa

Alle overheidswebsites in de EU moeten in 2010 voldoen aan de W3C richtlijnen voor toegankelijkheid van websites. Ook moeten meer mensen beschikking krijgen over breedband internet. Dat hebben de ministers van 34 Europese landen op 12 juni vastgelegd in een verklaring.

Het doel is het internet beter bruikbaar te maken voor achtergestelde groepen zoals ouderen, mensen met een handicap en mensen met lage inkomens en opleiding. Voor meer informatie zie het persbericht.

Dit is wat mij betreft een goede ontwikkeling. Op dit moment voldoet maar een klein deel van de websites aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Zeker voor publieke websites van de overheid is die toegankelijkheid erg belangrijk. Steeds meer communicatie met de overheid vindt immers plaats via het internet.

Maar web toegankelijkheid is niet alleen wenselijk voor gehandicapten of websites van overheden. Voor veel websites van bedrijven is toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk publiek net zo belangrijk. De principes van eenvoud en gebruiksvriendelijkheid die de basis vormen voor toegankelijk webdesign, leveren voor álle gebruikers voordelen op.