Waarom je nog geen Ajax moet gebruiken

Dat de hype van Web 2.0 – wat dat ook precies moge zijn – nog niet voorbij is, mag duidelijk zijn. Sterker nog, die trein raast snel voort en op zijn weg wordt alles wat in de weg staat verpulverd en opzij geschoven. We weten allemaal dat een stuurloze trein die eenmaal op stoom is niet of nauwelijks te stoppen is.

Een specifiek onderdeel van de trend is het gebruik van Ajax. Die term is in het leven geroepen door Jesse James Garrett, al weer een paar jaar geleden in dit artikel. In feite was Ajax geen compleet nieuwe technologie, maar de toenemende bekendheid ermee en vooral ook de ontwikkeling van betere browsers hebben er voor gezorgd dat het gebruik van Ajax enorm toegenomen is.

Net als met veel andere nieuwe dingen, wil iedereen het hebben. Maakt niet uit of het echt nodig is. Alle bijkomende problemen worden niet gezien of genegeerd. Eén zo’n probleem is toegankelijkheid. Want het gebruik van Ajax kan misschien wel voor meer gebruiksgemak van websites en web applicaties zorgen, dat de toegankelijkheid van sites er vaak onder lijdt is zeker.

In feite komt het er vaak op neer dat je pech hebt als je geen goed zichtsvermogen hebt, geen muis gebruikt, geen goede motoriek hebt of geen javascript ondersteuning hebt. James Edwards maakt zich daar – terecht – boos over en dat zet hij mooi neer in het artikel Stop using Ajax op de site van Opera Developer community. Zijn belangrijkste punten:

In summary, these are my points:

1. I’m not saying Ajax is bad, I’m saying it’s immature
2. I’m not saying never use Ajax, I’m saying don’t use it for the sake of it, and try to avoid it for now, instead sticking to accessible alternatives

When Ajax comes of age I’ll be cheering as loudly as anyone. And I’ll be working towards that goal and looking for solutions myself. But until that day comes, I intend to stick to proven, standards-based and accessible tools – not sketchy, proprietary and inaccessible toys.

Kortom, Ajax is nog volop in ontwikkeling en laten we de technologie vooral niet gebruiken omdat het zo hip en nieuw is. Verlies de toegankelijkheid van je sites niet uit het oog. Laten we niet vergeten dat het oorspronkelijke idee van het web juist was universele toegankelijkheid te bieden, onafhankelijk van welke browser of welk apparaat dan ook.

Er zijn gelukkig mensen die het belangrijk vinden dat een website of webapplicatie zo toegankelijk mogelijk gebouwd wordt. Helaas staan daar tegenover diegenen die er weinig van begrepen hebben of zelfs totaal geen belang aan toegankelijkheid hechten. Om één van de reacties op het artikel te citeren:

It is not financially responsible to engineer your entire system just to accommodate a few cripples.
..
Do.Not.Care
..
To put it more clear, accessibility isn’t a problem, being blind, deaf, or armless is.

Naast het feit dat diegene die dit zegt kennelijk niet begrijpt waar het om gaat bij toegankelijkheid, is het feit dat het hem niets kan schelen dat bepaalde groepen uitgesloten worden toch ook wel triest te noemen.