Wat maakt een interface gebruiksvriendelijk?

Tantek Çelik’s beschrijft een aantal hypothesen over Interface Design in zijn “Three Hypotheses of Human Interface Design”. Met deze stellingen legt hij uit waarom de ene interface gebruiksvriendelijker is dan de andere. Hij noemt het nadrukkelijk stellingen in plaats van wetten, omdat de harde wetenschappelijk onderbouwing nog ontbreekt.

Desondanks zijn het een aantal goede punten die hij maakt, en is zijn artikel het lezen waard voor ieder die iets te maken heeft met Human Interface Design.

Stelling 1: De cognitieve belasting is proportioneel aan het aantal kliks/toetsaanslagen/bewegingen

Heel eenvoudig gezegd: hoe meer kliks, toetsaanslagen of bewegingen nodig is om een bepaalde taak uit te voeren, hoe belastender die is. En ook al is een taak helemaal niet zo ingewikkeld, elke vermindering van het aantal benodigde stappen maakt de taak prettiger om uit te voeren. Hou formulieren zo kort mogelijk, daar komt het op neer.

Stelling 2: De cognitieve belasting van een interface is proportioneel aan de traagheid van de interface

Deze stelling draait om de snelheid waarmee een systeem of interface reageert op handelingen van de gebruiker. Mensen hebben een beperkte aandachtsspanne en hoe langer iemand moet wachten, hoe “zwaarder” de taak wordt.

Wat ook mee speelt is dat het voor een gebruiker prettiger aanvoelt als hij degene is die het tempo bepaalt, en niet het programma.

Stelling 3: De gebruiksvriendelijkheid van een interface is omgekeerd gerelateerd aan de cognitieve belasting ervan

Deze stelling bouwt voort op de vorige twee en verklaart waarom de cognitieve belasting van een interface de gebruiksvriendelijkheid ervan bepaalt. Hoe lager de cognitieve belasting van een interface, hoe meer gebruikers die zullen gebruiken en hoe vaker.

Conclusies

Zijn conclusies zijn helder. Misschien op het eerste gezicht voor de hand liggend, maar zolang er nog genoeg software- of webinterfaces ontworpen worden die zich niet aan die regels houden, kan het geen kwaad ze nog eens te benadrukken.

  • Minimaliseer het aantal tekst velden tot het absolute minimum.
  • Minimaliseer het benodigde aantal kliks/toetsaanslagen/bewegingen om een taak uit te voeren.
  • Maak je interface zo “vlot/reactief” mogelijk. Dus minimaliseer de tijd dat een gebruiker moet wachten na elke actie van hem of haar.

Bron: Three hypotheses of Human Interface Design, Tantek Çelik