EAZA Conservation Database

EAZA is de European Association of Zoos and Aquaria. Deze organisatie heeft als doel het faciliteren van de samenwerking van Europese dierentuinen en aquaria. Het doel hiervan is het beschermen van wildlife en natuur en bevorderen van onderwijs en onderzoek op dat gebied.

Een middel hiervoor is een grote database van projecten rond het beschermen van dieren en natuur. In deze database staan projecten die leden van EAZA zelf opgezet hebben of waar ze een bijdrage aan leveren. Deze database was verouderd en functioneerde niet goed meer. Aan de gebruiksvriendelijkheid viel veel te verbeteren.

Daarom was het tijd voor een herbouw en hiervoor werd Sitestone ingeschakeld. Belangrijkste eerste eis was natuurlijk het behouden van alle waardevolle data die al verzameld was. Deze is gemigreerd naar een nieuwe database met een structuur die de verdere groei veel beter kan ondersteunen en die robuuster en flexibeler in elkaar zit. Daarnaast is de hele user interface aangepakt om zo de data invoer te vergemakkelijken. De beheerders van de nieuwe database kunnen nu ook diverse rapporten en data exports downloaden.

Een zeer leuk project om aan te werken!