Flash wel de moeite waard?

Een grote flash-banner vervangen door een gewoon banner plaatje met een paar links erin zorgde er voor dat het aantal mensen dat gelijk de homepage verliet met 28% daalde, volgens grokdotcom. Ik heb het rapport niet onder ogen gehad, maar de resultaten zijn wel interessant.

Wat wel interessant zou zijn om te weten is hoe klein en onopvallend je een Flash banner moet maken voordat die geen negatieve invloed meer heeft …

2 thoughts on “Flash wel de moeite waard?

  1. Behoorlijk nutteloze test, IMHO 🙂 De Flash “banner” werd vervangen door een plaatje met daarin een aantal duidelijk zichtbare links. Dat de homepage abandonment afnam komt niet door (het ontbreken van) Flash, maar door het toevoegen van links waardoor mensen content i.p.v. onzin te zien kregen.

  2. De details van het onderzoek heb ik (helaas) niet gezien. Met dit soort studies kunnen er veel factoren een rol spelen. Als je een afzichtelijk statisch plaatje vervangt door een mooie niet-afleidende flash banner zou je waarschijnlijk het omgekeerde resultaat zien. Maar de grootte van het resultaat blijft interessant en zou zeker aanleiding moeten geven tot meer onderzoek.

Comments are closed.