Filosofie

Het belangrijkste van een website is de boodschap op een eenvoudige en heldere manier over te brengen. Waar het om gaat is effectieve communicatie met de bezoeker, een klant of potentiele klant.

Daarom zijn de volgende punten van groot belang:

  • Toegankelijkheid
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Communicatie/ interactiviteit

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid betekent dat een website toegankelijk is voor verschillende en nieuwe technologien: PDA’s, mobiele telefoons, verschillende browsers.

Toegankelijkheid betekent dat zoekmachines uw website goed kunnen vinden en begrijpen. Een toegankelijke site is dus niet alleen door mensen beter te lezen en begrijpen, maar ook door zoekmachines. Veel, zo niet de meeste bezoekers van een website komen via zoekmachines binnen. Het belang is dan ook groot.

Toegankelijkheid betekent dat ook mensen met een beperking die afhankelijk zijn van ondersteunende technologien om uw website te bezoeken toegang hebben tot de inhoud van uw website. Er bestaat zelfs al wetgeving op dit gebied.

Gebruiksvriendelijkheid

Het lijkt zo vanzelfsprekend en eenvoudig. Maar als iemand niet begrijpt wat hij of zij moet doen, is hij zo weer verdwenen.

Iemand die op uw site komt is op zoek naar iets. Meestal informatie. Gebruiksvriendelijkheid betekent dat iemand snel kan vinden wat hij zoekt.

Gebruiksvriendelijkheid betekent ook dat u uw bezoekers heldere, to-the-point informatie biedt in
plaats van de gebruikelijke schreeuwerige marketing-jargon.

Interactie

Een website geeft enorm veel mogelijkheden te communiceren met bezoekers. Niet slechts in één richting. Op een website biedt u actuele informatie aan, reageert u op nieuwe ontwikkelingen en biedt u de mogelijkheid aan mensen terugkoppeling te geven.